งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


ข่าวประกาศ

วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2559 – วันพุธที่ 22 มิ.ย. 2559 ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชาย ผมสั้นทรงนักเรียนไม่ไว้หน้าม้า เห็นจุดปกเสื้อชัดเจน ติดเข็มบัวพระเกี้ยวสีทอง ไม่บังอักษร ห.ว. นักเรียนหญิง
ถ้าผมยาวให้รวบรัดให้เรียบร้อย ไม่เห็นโบว์ ไม่ไว้ผมหน้าม้า เห็นจุดที่ปกเสื้อชัดเจน ติดเข็มบัวพระเกี้ยวสีเงินไม่บังอักษร ห.ว.

วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2559 – วันพุธที่ 3 ส.ค. 2559 ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชาย ผมสั้นทรงนักเรียนไม่ไว้ผมหน้าม้า เห็นจุดเหนืออักษร ห.ว. ชัดเจน นักเรียนหญิง ถ้าผมยาวให้รวบรัดให้เรียบร้อย ไม่เห็นโบว์ ไม่ไว้ผมหน้าม้า เห็นจุดเหนืออักษร ห.ว. ชัดเจน

ภาพกิจกรรม

.

© 2016. All Rights Reserved.