กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

16

JUN


พิธีไหว้ครู


15

JULY


งานวันเข้าพรรษา


11

AUG


งานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2559สาระน่ารู้เรื่องเด่นจากกลุ่มสาระฯ


นักเรียนสวดมนต์ทุกวันถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"