หน้าแรก | สำหรับนักเรียน | สำหรับครู   
 

นักเรียน สามารถ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน"
โดยใช้การสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้ตามช่องทาง ดังนี้
ช่องทางการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์

ช่องเรียนออนไลน์มัธยมศึกษาปีที่ 6 >>คลิก<<

เพิ่มเติมข้อมูลรหัสเข้าชั้นเรียน goolge classroom แล้ว

 
       
       
       
       
 
 
 
 
     
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง