หน้าแรก | สำหรับนักเรียน | สำหรับครู   
 

ขณะนี้ นักเรียน ม.4 ยังไม่สามารถออกเลขประจำตัว และจัดห้องเรียน
จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมระบบ google classroom ได้
นักเรียน สามารถ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน"
โดยใช้การสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้ตามช่องทาง ดังนี้
ช่องทางการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์

ช่องเรียนออนไลน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 >>คลิก<<

 
       
       
       
 
       
 
 
 
 
     
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง