06/09/2560 - กิจกรรมเรียนรู้ ทำได้ ขายเป็น
ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2560
     
17/08/2560 - อบรมการทำข้อสอบออนไลน์
     
07/08/2560 - แสดงความยินดีกับนักเรียน
     
17/03/2560 - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมศึกษาดูงาน งานคอมพิวเตอร์
     
09/03/2560 - กิจกรรมชื่นชมผลงาน ประจำปี 2559
     

 

 

 
 
 
 
 
 
footer