ขอแสดงความยิมดีกับ ด.ช.เจนวิทย์ กิจเวคิณ
      ด.ช. เยี่ยมวุฒิ จันทร์หัวโทน และ ด.ช. ศุภกร ถาวรวงศ์
      นักเรียนโรงเรียนหอวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชนะเลิศ
      การประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ งานศิลปหัตถกรรม
      ครั้งที่ 67 โดยมี ครูปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน และครูปุณยนุช
      ปัญญาดิลก เป็นครูที่ปรึกษา
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
footer