งานแนะแนว โรงเรียนหอวัง

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

                

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ผอ.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศ.ดร.นพ. วิทยา นาควัชระ , ประธานมูลนิธิหอวัง , สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กองทุน"วันทิพย์ สินสูงสุด" นักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษาประกอบด้วย นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและนักเรียนปัจจุบัน จำนวน 363 คน


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์   ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2559
ให้นักเรียนดำเนินการขอยื่นกู้ยืมทางเว็บไซต์ กองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 More...


 
See All Servicesข่าวกิจกรรมแนะแนว 

        

โครงการเปิดบ้านโรงเรียนหอวัง

กิจกรรมเรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนคตที่สดใส

วันที่ 16 ธันวาคม 2558                                                                        ณ หอประชุมโรงเรียนหอวังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอาชีพ


กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านส่วนตัวและสังคม


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข