ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ม.2 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 - 15.45 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง


รูปภาพกิจกรรม


 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.