โรงเรียนหอวัง 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-6000 โทรสาร 0-2511-1045