ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 
 
 
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษดนตรี(เพิ่มเติม)
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
  j ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
 
 
   
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง (เพิ่มเติมครั้งที่ 20)
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม track web traffic คน
 
 
โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-6000
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง