ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 
 
   
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  == โปรดอ่าน ==
    1. แจ้งความจำนง ผ่านเว็บไซต์ => คลิกที่นี่
2. นักเรียนกรอกใบแจ้งความจำนงและพิมพ์ใบแจ้งความจำนง แล้วนำมายื่นสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศในช่วงวัน-เวลาที่กำหนดในใบแจ้งความจำนง (22-27 มี.ค.62 สามารถมาสมัครไม่ตรงวันได้)
3. กรณีที่คะแนน O-NET ยังไม่ประกาศ สามารถเว้นว่างไว้ได้ และสามารถมายื่นสมัครได้ทันที
4. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน และต้องมายื่นสมัครด้วยตนเอง
  j แบบคำร้องขอมีสิทธิ์ในเขตพื้นที่บริการ
 
 
 
 
   
  j ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
 
 
   
   
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม track web traffic คน
 
 
โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-6000
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง