ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
   
   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน-STEM  
   กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
   กลุ่มการเรียนกฎหมาย  
   กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส  
   กลุ่มการเรียนอังกฤษ-จีน  
   กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น  
   
 
 
   
เลขประจำตัวนักเรียน  :    
เลขประจำตัวประชาชน  :    
   
 
   
 
 
 
 
     
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง