ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ทุกกลุ่มการเรียน)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มการเรียน)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทุกกลุ่มการเรียน)
 
******************************************************************************************
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
     
   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-จีน
   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน-STEM  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น
   กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-เยอรมัน
   กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-เกาหลี
     
   รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
   ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
หรือนักเรียนที่อุทิศตนเสียสละช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
   ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ(บุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
   
   
เลขประจำตัวนักเรียน  :    
เลขประจำตัวประชาชน  :    
   
 
   
 
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง