******************************************************************************************
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 19)
******************************************************************************************
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 15 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 18
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 12
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
 
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เพิ่มเติม
 
******************************************************************************************
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
     
   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-จีน
   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน-STEM  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น
   กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-เยอรมัน
   กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-เกาหลี
     
   รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
   ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
หรือนักเรียนที่อุทิศตนเสียสละช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
   ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ(บุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
   
เลขประจำตัวนักเรียน  :    
เลขประจำตัวประชาชน  :    
   
 
   
 
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง