ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
   
   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส
   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน-STEM  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-จีน
   กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น
   กลุ่มการเรียนกฎหมาย  กลุ่มการเรียนอังกฤษ-เยอรมัน
     กลุ่มการเรียนอังกฤษ-เกาหลี
   ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
หรือนักเรียนที่อุทิศตนเสียสละช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
   รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง  
   
เลขประจำตัวนักเรียน  :    
เลขประจำตัวประชาชน  :    
   
 
   
 
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง