ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
*******************************************************************************
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 
  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  j รายชื่อและคะแนนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนทั่วไป
  j รายชื่อและคะแนนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนทั่วไป (รับเพิ่มจากนักเรียนในเขตและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่รับได้ไม่ครบจำนวน)
  j รายชื่อและคะแนนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
   
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
  j รายชื่อและคะแนนนักเรียนบัญชีสำรอง เรียงตามคะแนนสอบ
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 
  ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี
  j รายชื่อและคะแนนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
  j รายชื่อและคะแนนนักเรียนบัญชีสำรอง เรียงตามคะแนนสอบ
 
 
   
**เลขที่สมัครสอบ5 หลักสุดท้าย :        
**หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :    
 
 
 
พัฒนาระบบโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-512-6000
เข้าระบบดูผลคะแนนไม่ได้ ติดต่อ 088-809-1109 (เฉพาะเรื่องระบบดูผลคะแนนเท่านั้น)