กลุ่มบริหารงานบุคคล


 คำอธิบาย: D:\ลูกแก้ว\edited_ผอ.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์-1.jpg

นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์  

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง 
                           นายระพินธ์   ชูศรี

              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลCopyright © 2016. All Rights Reserved.