กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
       
      ม.ต้น : 18, 20, 22 กันยายน
       
      ม.ปลาย : 15, 19, 21 กันยายน
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
footer