กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
       
      ม.ต้น : 26 , 28, ธันวาคม
       
      ม.ปลาย : 25, 27, 29 ธันวาคม
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
footer