ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในการสละสิทธิ์ สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

   วิทย์ - คณิต (intensive)  คณิต - อังกฤษ (intensive)  อังกฤษ - ภาษาที่ 2 (intensive)  
   วิทย์ - คณิต  คณิต - อังกฤษ    
   ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝรั่งเศส  
   ภาษาเยอรมัน  ภาษาเกาหลี    
   สร้างชื่อเสียง  บุตรครูและบุคลากรโรงเรียนหอวัง    
         
         

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

   วิทย์ - คณิต (intensive)  คณิต - อังกฤษ (intensive)  อังกฤษ - ภาษาที่ 2 (intensive)  
   วิทย์ - คณิต  คณิต - อังกฤษ    
   ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝรั่งเศส  
   ภาษาเยอรมัน  ภาษาเกาหลี    
         
 
 

 ประกาศการรับนักเรียน

  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2566
     
     
 
 
 

 

  ระบบสมัครเรียนสำหรับนักเรียน ม.3 เดิม (เลือกกลุ่มการเรียน) (เปิดระบบ วันที่ 8 ก.พ. 66 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป)
  แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนปกติ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียน หรือนักเรียนที่อุทิศตน เสียสละช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
     
 
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน